Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ MX

Thiết lập hồ sơ MX (Trình trao đổi thư) trong tập tin vùng DNS để kết nối với dịch vụ email của bạn, như email Google hoặc Microsoft 365. Chúng tôi sẽ thêm các hồ sơ MX cần thiết cho bạn khi miền của bạn sử dụng máy chủ tên GoDaddy và dịch vụ email của bạn được cung cấp qua GoDaddy. Việc thêm hồ sơ MX mới có thể can thiệp vào hồ sơ MX bất kỳ hiện có cho dịch vụ email hiện tại của bạn.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
 3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
 4. Chọn Thêm bên dưới bảng hồ sơ.
 5. Bên dưới Loại, chọn MX.

  Lưu ý: Tại một thời điểm, mỗi miền chỉ dùng được một dịch vụ email. Ví dụ: bạn có thể dùng Microsoft 365 hoặc email Google trên một miền nhưng không thể dùng cả hai dịch vụ email này trên cùng miền đó.

 6. Nhập chi tiết cho hồ sơ MX của bạn:
  • Máy chủ lưu trữ: Miền hoặc miền phụ cho hồ sơ MX. Đa số máy chủ thư sẽ dùng @ cho máy chủ lưu trữ nhưng bạn cũng có thể dùng miền phụ như www hoặc mail.
  • Trỏ đến: Địa chỉ máy chủ thư, như smtp.secureserver.net.
  • Ưu tiên: Thứ tự đánh giá và sử dụng hồ sơ. Hồ sơ có mức ưu tiên thấp hơn sẽ được đọc trước.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 7. Chọn Lưu để lưu hồ sơ MX mới của bạn.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ trên toàn hệ thống.

Các bước liên quan

 • Xác nhận đã thiết lập đúng cách cho hồ sơ MX bằng cách tự gửi email kiểm tra cho mình. Hãy nhớ, có thể mất tối đa 48 giờ để các thay đổi DNS có hiệu lực.
 • Bạn cần thực hiện thay đổi cho hồ sơ MX? Thực hiện chỉnh sửa cần thiết bất kỳ lúc nào.

Xem thêm thông tin