Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ SPF

Hồ sơ SPF (Khung chính sách người gửi) là một loại hồ sơ TXT trong tập tin vùng DNS của bạn. Hồ sơ SPF giúp xác định máy chủ thư nào được phép gửi email thay mặt cho miền của bạn. Việc thêm hồ sơ SPF có thể giúp phát hiện và ngăn kẻ tung thư rác gửi email với địa chỉ Người gửi giả trên miền của bạn.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
 3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
 4. Chọn Thêm bên dưới bảng hồ sơ.
 5. Bên dưới Loại, chọn TXT.
 6. Nhập chi tiết cho hồ sơ SPF của bạn:
  • Máy chủ lưu trữ: Miền hoặc miền con cho hồ sơ SPF. Để đưa hồ sơ vào miền gốc, nhập @ vào trường Máy chủ lưu trữ.
  • Giá trị TXT: Quy tắc SPF được áp dụng. Ví dụ: nhập v=spf1 mx -all để thể hiện email được máy chủ thư của bạn chứ không phải máy chủ khác cho phép. Xem thêm thông tin về cú pháp hồ sơ SPF.
  • TTL: Thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm. Cài đặt mặc định là 1 giờ.
 7. Chọn Lưu để lưu hồ sơ SPF mới của bạn.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ trên toàn hệ thống.

Xem thêm thông tin