Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm hồ sơ TXT

Hồ sơ TXT (viết tắt của hồ sơ văn bản) là hồ sơ DNS thông tin được sử dụng để liên kết văn bản tùy ý với máy chủ lưu trữ hoặc tên khác. Hồ sơ TXT được sử dụng phổ biến nhất để xác minh quyền sở hữu miền, xác minh SSL và chính sách người gửi email, chẳng hạn như hồ sơ SPF và chính sách DMARC.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
 3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
 4. Chọn THÊM bên dưới bảng chứa các hồ sơ DNS hiện có của bạn.
 5. Chọn TXT từ menu thả xuống có các tùy chọn hồ sơ.
 6. Nhập chi tiết cho hồ sơ TXT của bạn:
  • Máy chủ lưu trữ: Nhập tên máy chủ lưu trữ cho hồ sơ TXT. Ví dụ: nhập www để đặt hồ sơ lên www.coolexample.com. Để đặt máy chủ lưu trữ trên coolexample.com, nhập @ trong trường Máy chủ lưu trữ.
  • Giá trị TXT: Giá trị bạn đặt làm đích cho Máy chủ lưu trữ.
  • TTL: Xác định thời gian máy chủ lưu thông tin trong bộ nhớ đệm.
 7. Chọn Lưu để hoàn tất việc cập nhật.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi DNS được phản ánh đầy đủ trên hệ thống.

Xem thêm thông tin