GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm hoặc cập nhật phương thức thanh toán WooCommerce

Từ trong bảng điều khiển WordPress, bạn có thể thay đổi, tắt hoặc thêm phương thức thanh toán cho cửa hàng WooCommerce của mình bằng cách làm theo các bước sau.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Trên menu bên trái, chọn WooCommerce , rồi chọn Cài đặt .
 3. Từ menu trên cùng, chọn tab Thanh toán .
 4. Từ trang này, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:
  • Để bật hoặc tắt phương thức thanh toán, hãy chuyển nút gạt trong cột Đã bật .
  • Để cài đặt một phương thức thanh toán mới, chọn Cài đặt ở cột bên phải.
  • Để thiết lập phương thức thanh toán mới, chọn Thiết lập ở cột bên phải.
  • Để cập nhật cài đặt cho một trong các phương thức thanh toán hiện tại của bạn, chọn Quản lý ở cột bên phải.
 5. Ở cuối trang, chọn Lưu thay đổi sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Xem thêm thông tin

 • Để biết thêm thông tin chi tiết về cách làm việc với các phương thức thanh toán trong WooCommerce, hãy xem tài liệu của WooCommerce .