Thêm hoặc thay đổi thư viện ảnh

Ngoài việc thêm từng ảnh riêng vào website, bạn cũng có thể tạo một thư viện ảnh. Sau khi chọn một bố cục, bạn có thể đặt chế độ hiển thị ảnh thư viện sẽ thay đổi tự động hay được người xem kiểm soát thủ công. Bạn có thể thay đổi thư viện bất cứ lúc nào.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở bán sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở bán sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Sửa.
  Nhấp vào Sửa
 3. Nhấp vào dấu + màu xanh lá cây để thêm một phần vào trang.
  Nhấp vào nút + màu xanh lá cây
 4. Nhấp vào Thư viện trong bảng điều khiển bên phải.
  nhấp vào thư viện
 5. Nhấp vào bố cục trong bảng điều khiển Thư viện mà bạn muốn sử dụng.
 6. Khi thông báo xác nhận Đã thêm phần xuất hiện, bạn có thể bắt đầu tùy chỉnh các tùy chọn của Thư viện ảnh.
  Nhấp vào thêm phần
  Các trường và nút của bảng điều khiển Thư viện
  Tiêu đề thư viện Nhập một tiêu đề sẽ xuất hiện ở đầu các hình ảnh trong thư viện.
  Phát tự động Nhấp vào nút này để bật hoặc tắt chế độ Phát tự động . (Trong chế độ Xem trước và phiên bản đã xuất bản, thư viện sẽ hiển thị luân phiên các ảnh của bạn.)
  Thêm ảnh Nhấp chọn để thêm nhiều ảnh hơn vào thư viện (Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc thay thế ảnhChọn ảnh chụp sẵn.)
  Xóa phần Nhấp vào nút ở gần cuối bảng điều khiển để xóa toàn bộ thư viện.
 7. Nhấp vào bất cứ Ảnh trong thư viện nào để sửa riêng ảnh.
  Các trường và nút của bảng điều khiển Ảnh trong thư viện
  Điểm lấy nét • Nhấp vào bên trong ảnh đã chọn để đánh dấu làm Điểm lấy nét của ảnh. Việc này sẽ giúp đảm bảo khu vực đó không bị cắt khi màn hình thiết bị không vừa với tỷ lệ ảnh.
  chọn điểm lấy nét
  Xoay ảnh Nhấp vào mũi tên cong ở góc trên bên phải để xoay ảnh.
  Quay lại các ảnh khác Nhấp vào mũi tên sang trái ở đầu bảng điều khiển Ảnh thư viện.
  Xóa khỏi thư viện Nhấp vào nút ở cuối bảng điều khiển Ảnh thư viện để xóa từng ảnh khỏi thư viện.
 8. Mọi thay đổi đều được tự động lưu, do đó, khi bạn hoàn thành, hãy nhấp vào Xem trước.
 9. Nếu bạn hài lòng với kết quả, hãy nhấp vào Xuất bản trang (điện thoại di động) hoặc Xuất bản (máy tính để bàn/máy tính bảng).

  Chế độ xem trước và các chế độ xem đã xuất bản hiển thị các nút quay lại/chuyển tiếp bằng tay.
  Nhấp vào nút quay lại - chuyển tiếp

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?