Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm HTML hoặc mã tùy chỉnh vào trang của tôi

Websites + Marketing cho phép bạn thêm mã của riêng mình (HTML, CSS và JavaScript) vào website. Điều này giúp bạn mở rộng khả năng cho trang bằng những mẫu tùy chỉnh, bản đồ và nút chức năng đặc biệt — đó chỉ là một vài lựa chọn.

Bạn có thể thêm Google Analytics, Facebook Pixel, Thẻ Meta của Facebook, Thẻ Meta của Pinterest và Google AdSense trực tiếp vào trang của bạn trong Cài đặt, không có phần mã tùy chỉnh nào được yêu cầu. Bạn hãy đảm bảo có cho phép khách truy cập website cài đặt cookie và tùy chọn theo dõi, đây là nguyên tắc.

Lưu ý: Việc nhúng mã có thể ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ trang, vì vậy bạn chỉ nên sử dụng nếu bạn thành thạo lập trình bằng tay hay có một mã cụ thể từ trang khác.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Vui lòng truy cập trang và vị trí bạn muốn thêm mã tùy chỉnh rồi thêm một phần.
  5. Vui lòng tìm kiếm phần HTML và chọn Thêm.
  6. Vui lòng dán hay ghi mã tùy chỉnh của bạn vào trường Mã tùy chỉnh.
  7. Bạn cần tùy chỉnh phần còn lại, chẳng hạn như màu nhấn, tiêu đề, bật tắt canh lề chính giữa và chiều cao. Vui lòng để trống trường Chiều cao Bắt buộc đối với chiều cao tự động hay cài đặt một chiều cao cụ thể theo pixel. Một chiều cao bằng 0 pixel sẽ tương đương với việc xóa phần.
  8. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Thông tin thêm