Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Add my VAT ID

To help us correctly calculate your business's Value Added Tax (VAT), add your VAT ID to each of your payment methods.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. You might be prompted to log in.
  2. Next to your payment method, click Edit.
  3. Enter your VAT ID in the Tax ID field.
  4. Click Save and repeat these steps for each of your payment methods.

More info

Liên quan đến cộng đồng

AmtechSA's Avatar
Godaddy VAT registration in Saudi Arabia

1 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

Sticky's Avatar
Provision of VAT number.

3 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

Nick8's Avatar
Legal VAT invoices

1 Câu trả lời

Last posted almost 3 years ago.

Invicta_John's Avatar
Reclaiming VAT

3 Câu trả lời

Last posted almost 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng