Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm ID VAT của tôi

Để giúp chúng tôi tính toán chính xác Thuế giá trị gia tăng (VAT) của doanh nghiệp bạn, hãy thêm ID VAT vào từng phương thức thanh toán của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Phương thức thanh toán Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Bên cạnh phương thức thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa .
  3. Nhập ID VAT của bạn vào trường ID thuế .
  4. Nhấp vào Lưu và lặp lại các bước này cho mỗi phương thức thanh toán của bạn.

Xem thêm thông tin