Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm khách hàng vào cuộc hẹn hoặc sự kiện

Khách hàng có thể cần bạn trợ giúp để thêm họ vào cuộc hẹn hoặc sự kiện hiện có. Nếu bạn cần một sự kiện mới, hãy dành một chút thời gian để thêm một dịch vụ (cuộc hẹn hoặc sự kiện) trước rồi quay lại đây và thêm khách hàng.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn xuống Websites + Marketing và chọn Quản lý kế bên website bạn muốn thay đổi.
  3. Trong bảng điều khiển, đi đến Cuộc hẹn , rồi đến Lịch .
  4. Chọn Thêm đặt chỗ .
  5. Chọn dịch vụ, ngày và giờ mong muốn.
  6. Nhập tối thiểu tên, họ và địa chỉ email của khách hàng để thêm họ làm người tham dự. Khách hàng sẽ nhận được email xác nhận, cùng với một liên kết để lên lịch lại (nếu được bật).
  7. Chọn Lưu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin