Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm khách hàng vào tài khoản Pro của bạn

Khi là thành viên Pro, bạn có thể thêm khách hàng vào tài khoản của mình, sau đó yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản của khách hàng để dễ dàng quản lý sản phẩm của họ. Có hai mức độ truy cập:

 • Khách hàng có thể cho phép bạn quản lý và mua sản phẩm cho tài khoản của họ. Khách hàng cần cung cấp thông tin thanh toán cho GoDaddy.
 • Khách hàng có thể cho phép bạn quản lý sản phẩm cho tài khoản của họ. Bạn có thể đề xuất sản phẩm với khách hàng và quản lý chúng sau khi khách hàng mua sản phẩm.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Pro của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. If you haven't added any clients yet, you'll see the Add a Client popup. If you've already added a client, click Add another client.
  click add another client
 3. Enter the client's first and last name, and company name. When you're done, click Save.
 4. Click Request access.
 5. Enter the client's Email address.
 6. Chọn một mức độ truy cập, rồi nhấp vào Tiếp theo:
  • Chọn Quản lý sản phẩm nếu tất cả những gì bạn cần làm là đề xuất sản phẩm với khách hàng. Khách hàng có quyền mua sản phẩm hoặc không.
  • Select Manage Products & Purchase if you'd like to be able to purchase products using the client's payment information. You won't need to view or modify payment information.
 7. Nhấp vào Gửi email.

Chúng tôi sẽ gửi yêu cầu quyền truy cập tài khoản của bạn qua email đến khách hàng. Khi khách hàng chấp nhận yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cuối cùng cho bạn.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.