Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm khối Đồ ăn & Đồ uống CoBlocks trong WordPress

Khối Đồ ăn & Đồ uống là một nhóm các khối được sắp xếp theo mẫu được xác định trước để giới thiệu sản phẩm trên trang của bạn. Bạn có thể xác định tiêu đề, mô tả, giá cả cũng như thêm hình ảnh trong khối.

  1. Mở trình chỉnh sửa khối (Bạn cần trợ giúp mở trình chỉnh sửa? ).
  2. Chọn Thêm khối .
  3. Từ phần CoBlocks , chọn khối Đồ ăn & Đồ uống.
  4. Đặt con trỏ vào tiêu đề Menu và nhập tiêu đề.
  5. Đối với mỗi mục trong menu, hãy thêm tiêu đề, mô tả và giá.
  6. Tùy chọn: Để sử dụng các biểu tượng, trong cài đặt khối, hãy mở rộng Cài đặt mục và chọn các hộp cho biểu tượng bạn muốn sử dụng.
  7. Tùy chọn: Để thêm hình ảnh, trong cài đặt khối, hãy bật / tắt Hình ảnh .
  8. Tùy chọn: Để bao gồm các lựa chọn menu bổ sung, tiếp tục điền vào các khối.
  9. Sau khi bạn hoàn tất, hãy chọn Cập nhật để đăng tải các thay đổi.

Bạn có thể thêm các phần Menu bổ sung bằng cách thêm một khối Đồ ăn & Đồ uống mới.

Xem thêm thông tin