Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm khối Thư viện ảnh trong WordPress

Nếu bạn cần thêm nhiều hình ảnh vào website WordPress của mình, bạn có thể thêm một khối thư viện hình ảnh vào các trang hoặc bài đăng của mình.

 1. Mở trình chỉnh sửa khối (Bạn cần trợ giúp mở trình chỉnh sửa khối? ).
 2. Chọn Thêm khối .
 3. Chọn Thư viện từ phần Khối chung.
 4. Chọn cách bạn muốn thêm hình ảnh vào thư viện:
  • Tải lên - Chọn ảnh được lưu trữ trên máy tính của bạn.
  • Thư viện phương tiện - Cho phép truy cập vào Ảnh chụp sẵn và Thư viện phương tiện.
 5. Bạn sẽ cần chọn nút Nhập hoặc Chọn , dựa trên vị trí bạn thêm hình ảnh.
 6. Chọn Tạo thư viện mới .
 7. Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự ảnh, thêm chú thích cũng như siêu dữ liệu cho ảnh.
 8. Chọn Chèn thư viện .
Hoạt ảnh minh họa cách thêm khối thư viện ảnh

Lưu ý: Hãy nhớ cập nhật trang hoặc bài đăng của bạn sau khi chỉnh sửa.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin