WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm khối trong WordPress

Bạn có thể thêm các khối bằng trình soạn thảo WordPress để nhanh chóng tạo các trang và bài đăng theo các bước sau:

  1. Mở trình chỉnh sửa khối. (Bạn cần trợ giúp mở trình soạn thảo khối? ).
  2. Xác định vị trí và chọn biểu tượng Thêm khối.
  3. Từ danh sách các khối của đàn accordian, chọn khối mà bạn muốn sử dụng.
  4. Mỗi khối có các cài đặt riêng mà bạn có thể thay đổi, các cài đặt này nằm trong thanh menu bên phải.
  5. Bạn có thể xem trước những thay đổi bạn đã thực hiện bằng cách nhấp vào nút Xem trước.
  6. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm các khối bạn cần, chọn Xuất bản .
Hoạt ảnh minh họa cách thêm khối

Lưu ý: Hãy nhớ cập nhật trang hoặc bài đăng của bạn sau khi chỉnh sửa.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin