Thêm lần lượt từng thành viên cho website

Các trang dành riêng cho thành viên của Website Builder sẽ chỉ hiển thị cho những người nhận được email có chứa liên kết riêng. Bạn có thể mời lần lượt từng thành viên. (Hoặc bạn có thể nhập một bảng tính gồm tên và địa chỉ email để thêm nhiều thành viên.)

Note: This feature is currently only available to U.S. customers. Also, you cannot add members until after you create at least one members-only page. Members will have access to all of your site's member only pages.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
 3. Nhấp vào ngăn Trang ở phía trên bên phải và tìm một trang dành riêng cho thành viên hiện có (trang có biểu tượng ổ khóa).
  từ menu, nhấp vào quản lý thành viên
 4. Nhấp vào ba dấu chấm ở bên phải tên trang rồi chọn Quản lý thành viên.
 5. Trong trang web Thành viên riêng vừa mở ra, nhấp vào Thêm thành viên ở phía trên bên phải. Theo mặc định, thẻ Nhập nhiều thành viên đã được chọn.
  nhấp vào thêm thành viên‌‌
 6. Nhấp vào thẻ Thêm từng thành viên, rồi điền vào các trường.
  nhấp vào thẻ Thêm từng thành viên
 7. Chọn Thông báo cho thành viên mới qua email rồi nhấp vào Thêm. (Nhấp vào Xem trước nếu bạn muốn xem email mẫu mà thành viên bạn mời sẽ nhận được.)
 8. Sau khi thành viên được tải lên, Website Builder sẽ liệt kê tên thành viên và địa chỉ email nhận liên kết riêng tư của thành viên.
  tên và địa chỉ email được liệt kê

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.