Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm mã HTML vào trang

Cần thêm mã tùy chỉnh vào một trang cụ thể trên trang của bạn? Trình dựng website phiên bản 7 khiến mọi việc dễ dàng với công cụ kéo và thả HTML. Nếu bạn cần thêm mã sẽ áp dụng cho toàn trang, hãy xem Thay đổi cài đặt trang . Bạn không được sử dụng công cụ này cho video YouTube nhúng. Để biết thêm về việc này, hãy xem Thêm ứng dụng.

Mặc dù chúng tôi sẵn lòng giải thích cách hoạt động của công cụ Mã HTML, chúng tôi không thể khắc phục sự cố với mã của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn có thể đã thêm vào.

Cảnh báo: Không sử dụng công cụ này trừ khi bạn có kinh nghiệm mã hóa với HTML. Không sao chép và dán mã HTML từ các nguồn của bên thứ ba trừ khi bạn tin tưởng vào nguồn đó và hoàn toàn hiểu được mã hoạt động như thế nào. Để tìm hiểu thêm về mối nguy hiểm của mã hóa độc hại, hãy xem mục nhập Wikipedia về nhiễm tập lệnh HTML.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
  2. Nhấp vào Sửa trang.
  3. Điều hướng đến trang mà bạn muốn thêm mã.
  4. Nhấp vào công cụ Mã HTML trong thanh công cụ bên tay trái. Một hộp văn bản mới được thêm vào trang, và bảngCài đặt mã HTML của cửa sổ Cài đặt mở ra.
    Dán hoặc nhập mã của bạn vào trong bảng
  5. Thay thế toàn bộ mã trong bảng màu đen bằng cách dán vào những gì bạn đã sao chép hoặc bằng cách nhập mã riêng của bạn.
  6. Nhấp Lưu.
  7. Nhấp vào Xuất bản để áp dụng những thay đổi cho website của bạn.
  8. Khi cửa sổ xác nhận hiển thị, nhấp vào liên kết trực tiếp để xem những thay đổi trang của bạn.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.