Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm mẫu đăng ký vào chiến dịch của bạn

Cách thêm biểu mẫu vào tất cả email của bạn

Hãy nhớ rằng nhúng mã HTML biểu mẫu đầy đủ vào GoDaddy Chiến dịch Email Marketing không được khuyến nghị. Nó có thể gây ra các vấn đề về hiển thị và giao hàng không mong muốn. Thay vào đó, hãy sử dụng tùy chọn biểu mẫu đăng ký mặc định. Thao tác này sẽ thêm nút Đăng ký vào chân trang của tất cả các thư của bạn.

Cách thêm biểu mẫu vào email bằng cách sử dụng mã ngắn

GoDaddy Email Marketing liên kết đến biểu mẫu mặc định của bạn ở bất cứ nơi nào bạn sử dụng macro[[subscribe]] trong chiến dịch email của bạn. Để thêm một liên kết có thể nhấp vào nội dung chiến dịch, chỉ cần sao chép dòng bên dưới và dán vào bất kỳ mô-đun văn bản nào trong email của bạn:

[Đăng ký tại đây!] ( [[subscribe]] )

Liên kết sẽ hiển thị dòng chữ "Đăng ký tại đây!" Khi mọi người chọn liên kết, họ sẽ được thêm vào danh sách email của bạn.

Đừng quên gửi một bài kiểm tra cho chính bạn, để kiểm tra công việc của bạn. Vui lòng chỉnh sửa văn bản hiển thị liên kết được sử dụng trong tập hợp dấu ngoặc vuông đầu tiên. Đó là văn bản hiển thị mà độc giả của bạn sẽ nhìn thấy trong email cuối cùng.