Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm miền con trong tài khoản lưu trữ Plesk của tôi

Miền con cho phép bạn tạo các địa chỉ dễ nhớ và các cách thức dễ dàng để truy cập các khu vực trong website của bạn. Ví dụ: bạn có thể thêm một miền con cho các ảnh trên trang web của bạn được gọi là "ảnh" có thể truy cập thông qua URL pics.example.com ngoài www.example.com/pics .

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
 5. Nhấp Thêm miền con mới.
 6. Nhập tên miền con mà bạn muốn sử dụng.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng miền con của một tên miền không được lưu trữ trên tài khoản này, bạn không thể thêm miền đó làm miền con. Tuy nhiên, bạn có thể thêm nó như một tên miền vào tài khoản lưu trữ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xemThêm miền .

 7. Nhập Tài liệu gốc mà bạn muốn sử dụng cho tên miền. Nội dung của thư mục này sẽ hiển thị khi khách truy cập URL.
 8. Nhấp OK.

Để loại bỏ miền con

 1. Ở phía dưới cùng của mục lưu trữ miền con mà bạn muốn loại bỏ, hãy nhấp Hiện thêm.
 2. Nhấp Loại bỏ miền con.
 3. Nhấp .