WordPress được quản lý Trợ giúp

Thêm miền con vào WordPress được quản lý

Bạn có thể thêm miền hoặc miền con vào tài khoản WordPress được quản lý của mình thông qua bảng điều khiển.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trong phần WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý kế bên trang bạn muốn dùng.
  3. Trong Bảng điều khiển, vui lòng mở thẻ Cài đặt ở phía trên.
  4. Trong phần Miền, vui lòng chọn Đính kèm Miền.
  5. Từ menu kéo xuống, vui lòng chọn, Thêm miền bên ngoài hoặc miền con hoặc chọn một miền cụ thể trong tài khoản của bạn.
  6. Bạn hãy chọn Đính kèm để hoàn tất quá trình.
hình ảnh minh họa cách thêm miền con

Lưu ý: Nếu đang sử dụng miền con, bạn cũng cần thêm chúng vào các bảng điều khiển miền cho miền chính. Miền Con Là Gì?.

Xem thêm thông tin