Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Thêm miền hoặc website trong Dịch vụ lưu trữ trên Windows

Bạn có thể thêm tên miền vào bất kỳ loại tài khoản lưu trữ nào. Tuy nhiên, những thao tác bạn có thể thực hiện với tên miền bổ sung còn tùy thuộc vào loại tài khoản lưu trữ mà bạn có. Để biết thêm thông tin, xem Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Loại Mô tả
Phụ Miền phụ có các website hoạt động độc lập với miền chính được lưu trữ trong các thư mục riêng biệt. Để biết thêm thông tin, hãy xemHướng dẫn hỗ trợ dành cho Dịch vụ lưu trữ Web & Cổ điển .

Có sẵn với tài khoản Deluxe, Premium, không giới hạn, Ultimate.

Mặc dù chúng tôi cung cấp các miền phụ không giới hạn trên các tài khoản lưu trữ chia sẻ Cao cấp, Đặc biệt, Không giới hạn và Tối đa, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng dịch vụ lưu trữ chia sẻ cho hơn mười website. Làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến tài nguyên máy chủ và gây cản trở đến hiệu suất.

Bí danh Bí danh miền hiển thị trang web của miền chính bằng một tên miền/URL khác.

Khả dụng với tất cả các tài khoản.
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Tùy thuộc vào việc bạn muốn cấu hình tên miền như thế nào, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Phụ

 1. Nhấp Thêm miền mới.
 2. Hoàn thành trường sau, rồi nhấp OK:
  Trường Việc cần làm...
  Tên miền Nhập tên miền bạn muốn sử dụng.
  Loại dịch vụ lưu trữ Chọn loại dịch vụ lưu trữ mà bạn muốn tạo. Nếu bạn muốn lưu trữ một trang web cho miền này, chọn Lưu trữ trang web.
  Tài liệu gốc Nhập tên thư mục bạn muốn tạo trong thư mục chủ. Bạn sẽ tải các tập tin của Tên miền mới lên thư mục này để hiển thị trang web của nó.
  Miền yêu thích Chọn nếu bạn muốn tự động chuyển hướng khách truy cập đến trang web của bạn có hoặc không có cụm "www" được gắn ở đầu URL.

Bí danh

 1. Nhấp Thêm bí danh miền mới.
 2. Hoàn thành các trường sau, rồi nhấp OK:
  Trường Việc cần làm...
  Tên bí danh miền Nhập tên miền bạn muốn thêm vào.
  cho miền Chọn miền được lưu trữ trong tài khoản mà bạn muốn bí danh chuyển hướng đến.
  Dịch vụ thư tín Tùy chọn này không khả dụng trong môi trường của chúng tôi.
  Dịch vụ web Chọn tùy chọn này.
  Chuyển hướng... Chọn tùy chọn này nếu bạn định sử dụng bí danh cố định.

Tiếp theo thế nào?

Để tên miền này truy cập được vào tài khoản lưu trữ, bạn phải cập nhật DNS. Nếu tên miền và dịch vụ lưu trữ...

Vị trí Thao tác
có tài khoản GoDaddy giống nhau Chúng tôi sẽ tự động cập nhật DNS của tên miền đó. Bạn không cần phải làm gì cả!
có tài khoản GoDaddy khác nhau Bạn cần cập nhật DNS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xemHướng dẫn hỗ trợ dành cho Dịch vụ lưu trữ Web & Cổ điển .
Được đăng ký ở nơi khác Bạn cần phải cập nhật máy chủ tên miền của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi.

Để tìm thông tin sản phẩm, vui lòng xem trang lưu trữ web của chúng tôi.