Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm miền vào hồ sơ thiết lập sẵn

Sau khi tạo hồ sơ thiết lập sẵn, bạn có thể chỉ định tên miền cho hồ sơ đó. Để đảm bảo các cài đặt tên miền của bạn nhất quán và có tổ chức, mỗi tên miền được chỉ định sẽ được cập nhật các cài đặt của hồ sơ thiết lập sẵn đã chọn.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Đánh dấu vào ô kế bên (các) miền bạn muốn chỉ định cho hồ sơ. Hay nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
  3. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Chỉ định hồ sơ miền.

    Lưu ý: Tại một thời điểm, miền có thể được chỉ định cho một hồ sơ thiết lập sẵn.

    chỉ định hồ sơ miền
  4. Chọn hồ sơ mà bạn muốn chỉ định (các) miền đã chọn.
  5. Chọn Áp dụng để lưu thay đổi.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công!, cho thấy miền đã được thêm vào hồ sơ. Nếu xảy ra lỗi, bạn có thể xem lại trạng thái.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Sắp xếp miền của bạn chi tiết hơn nữa với Thư mục.