Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm miền vào tài khoản CashParking của tôi


Bước 1 trong loạt bài bắt đầu về CashParking®.

Thêm miền vào tài khoản CashParking® của bạn theo cách thủ công.

 1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm .
 2. Cuộn xuống và chọn phần Sản phẩm miền để mở rộng.
 3. Chọn Quản lý bên cạnh tài khoản CashParking® mà bạn sẽ làm việc.
 4. Trong phần Tóm tắt tài khoản , chọn Thêm miền .
 5. Chọn phương pháp ưa thích của bạn để thêm miền:
  • Nhập miền : Nhập thủ công tên miền bạn muốn thêm vào tài khoản CashParking® của mình. Đảm bảo mỗi tên miền nằm trên một dòng riêng biệt.
  • Chọn miền : Chọn miền từ tài khoản của bạn bằng cách chọn hộp bên cạnh mỗi tên miền.
  • Tải lên miền : Tải lên tập tin TXT hoặc CSV của các tên miền của bạn bằng cách chọn Chọn tập tin và duyệt tìm tập tin chính xác.
   • Kích thước tập tin tối đa: 3MB
   • Tập tin TXT: Miền phải được liệt kê mỗi dòng một tên, không có dấu phẩy.
   • Tập tin CSV: Các miền phải được liệt kê mỗi tên một dòng và sử dụng dấu phẩy để phân tách thông tin bổ sung về mỗi tên miền.
 6. Khi bạn đã thêm miền của mình, hãy chọn Nhập miền .
 7. Xem lại thông tin máy chủ tên trong cửa sổ mới. Nếu miền của bạn được đăng ký với GoDaddy, chúng tôi sẽ tự động cập nhật máy chủ tên cho bạn. Nếu miền của bạn được đăng ký ở nơi khác, bạn sẽ cần cập nhật thủ công máy chủ tên của mình với nhà đăng ký miền để:
  • ns01.cashparking.com
  • ns02.cashparking.com
 8. Chọn OK để xác nhận cập nhật của bạn.

Một cửa sổ xác nhận cho phép bạn biết các thay đổi đã thành công.

Xem thêm thông tin

 • Hãy nhớ - nếu miền của bạn chưa được đăng ký với GoDaddy, bạn sẽ cần cập nhật thủ công các máy chủ tên của mình với nhà đăng ký miền thành ns01.cashparking.comns02.cashparking.com .
 • Không thể sử dụng các miền được cho là không phù hợp với CashParking®. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các miền sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba, các tham chiếu đến thù địch, nhóm thù địch, nội dung khiêu dâm trẻ em và tên xúc phạm. Chúng tôi có quyền xác định miền là không phù hợp và từ chối việc sử dụng miền trong CashParking®, theo Thỏa thuận điều khoản dịch vụ của CashParking® .