Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Thêm miền con

Bạn có thể lưu trữ website trên các miền con sử dụng tài khoản lưu trữ bằng cách thêm miền con vào tài khoản lưu trữ của bạn. Một ví dụ của miền con là subdomain.coolexample.com.

Một số điều cần biết về việc sử dụng miền con trên tài khoản lưu trữ của bạn:

 • Để thêm một miền con, đó phải là miền con của tên miền khác trong tài khoản của bạn.
 • Các website của miền con được lưu trong một thư mục khác ngoài tên miền nó thuộc về

Thêm miền con

 1. Trong cPanel, trong mục Miền, nhấp Miền con.
 2. Hoàn thành các trường sau đây, và sau đó nhấp vào Tạo:
  Trường Việc cần làm...
  Miền con Chỉ cần nhập miền con bạn muốn sử dụng; không nhập chính tên miền.
  Miền Chọn tên miền bạn muốn sử dụng.
  Tài liệu gốc Trường này sẽ được tự động điền từ thông tin trong thư mục được đề nghị, nhưng bạn có thể nhập một thư mục khác nếu muốn.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.