Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Thêm miền/trang web

Bạn có thể thêm tên miền vào bất kỳ loại tài khoản lưu trữ nào. Tuy nhiên, những thao tác bạn có thể thực hiện với tên miền bổ sung còn tùy thuộc vào loại tài khoản lưu trữ mà bạn có. Để biết thêm thông tin, xem Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Loại Mô tả
Phụ Các miền phụ có các trang web làm việc độc lập với miền chính, được lưu trữ ở các thư mục riêng rẽ. Để biết thêm thông tin, xem Lưu trữ nhiều trang web trên tài khoản lưu trữ của bạn.

Khả dụng với các tài khoản Cao cấp, Đặc biệt, Không giới hạn, Tối đa .

Mặc dù chúng tôi cung cấp các miền phụ không giới hạn trên các tài khoản lưu trữ chia sẻ Cao cấp, Đặc biệt, Không giới hạn và Tối đa, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng dịch vụ lưu trữ chia sẻ cho hơn mười website. Làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến tài nguyên máy chủ và gây cản trở đến hiệu suất.

Bí danh Bí danh miền hiển thị trang web của miền chính bằng một tên miền/URL khác.

Khả dụng với tất cả các tài khoản.
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Tùy thuộc vào việc bạn muốn cấu hình tên miền như thế nào, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Phụ (bổ sung)

 1. Trong phần Miền, nhấp vào Miền bổ sung.
 2. Hoàn tất các trường sau, rồi nhấp Thêm miền:
  Trường Việc cần làm...
  Tên miền mới Nhập tên miền bạn muốn sử dụng.
  Miền phụ/Tên người dùng FTP Nhập tên người dùng FTP bạn muốn sử dụng.
  Tài liệu gốc Nhập tên thư mục bạn muốn tạo trong thư mục chủ. Bạn sẽ tải các tập tin của Tên miền mới lên thư mục này để hiển thị trang web của nó.
  Mật khẩu & Mật khẩu (Lặp lại) Nhập mật khẩu FTP bạn muốn sử dụng.

Bí danh

 1. Trong phần Miền , nhấp Bí danh.
 2. Nhập miền bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp Thêm miền.

If you want to alias a domain other than the hosting account's primary domain, click (Cog). From this page, enter the URL to which you want to redirect the aliased domain, and then click Save.

Tiếp theo thế nào?

Để tên miền này truy cập được vào tài khoản lưu trữ, bạn phải cập nhật DNS. Nếu tên miền và dịch vụ lưu trữ...

Vị trí Thao tác
có tài khoản GoDaddy giống nhau Chúng tôi sẽ tự động cập nhật DNS của tên miền đó. Bạn không cần phải làm gì cả!
có tài khoản GoDaddy khác nhau Bạn cần phải cập nhật DNS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, xem Địa chỉ IP trang web của tôi là gì?.
Được đăng ký ở nơi khác Bạn cần phải cập nhật máy chủ tên miền của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi.

Để tìm thông tin sản phẩm, xin vui lòng xem trang dịch vụ lưu trữ web của chúng tôi.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.