Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Thêm một thẻ quà tặng kỹ thuật số

Cài đặt và nhúng liên một kết thẻ quà tặng trên website của bạn để khách truy cập trang có thể mua thẻ quà tặng kỹ thuật số từ bạn. Thẻ quà tặng có thể tăng doanh số bán, tương tác với khách hàng hiện tại hoặc thu hút khách hàng mới. Việc thiết lập và bán thẻ quà tặng trực tuyến là hoàn toàn miễn phí (mặc dù bạn vẫn phải trả phí xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng).

Yêu cầu: Trước khi bắt đầu, vui lòng cài đặt tài khoản Gift Up! của bạn, một tài khoản Square hay bộ xử lý thanh toán khác. Vui lòng xem phần Thông tin thêm bên dưới về cách khách hàng có thể đổi thẻ quà tặng của mình trong cửa hàng trực tuyến hay trực tiếp.
 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn thay đổi.
 3. Chọn Sửa website hoặc Sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Vui lòng Thêm một phần, tìm kiếm Thẻ quà tặng và chọn Thêm.
 5. Trong menu Thẻ quà tặng, chọn Cài đặt thẻ quà tặng.
  Chọn Cài đặt thẻ quà tặng trong menu
 6. Ở một thẻ hoặc cửa sổ riêng, vui lòng truy cập vào tài khoản Gift Up! của bạn hay Tài khoản Square rồi đăng nhập vào.
  • Gift Up!: Một khi đã tạo thẻ quà tặng của mình, bạn vui lòng truy cập Cài đặt và chọn Lấy mã/liên kết thanh toán của bạn. Sau đó vui lòng chọn Sao chép kế bên liên kết của bạn.
   Nơi bạn tìm thấy URL thẻ quà tặng kỹ thuật số trong GiftUp!
  • Square: Vui lòng chọn Thẻ quà tặng ở menu bên trái rồi làm theo lời nhắc. Từ bảng điều khiển Square, kiểm tra xem phần Bán thẻ quà tặng điện tử trực tuyến đã được bật chưa. Sao chép URL thẻ quà tặng kỹ thuật số từ bảng điều khiển Square. Nếu bạn thấy khó khăn,vui lòng xem qua bài viết Trợ giúp của Square (hoặc xem video của họ hay thiết lập từ ứng dụng của bạn) và Câu hỏi thường gặp của Square.
   Nơi bạn tìm thấy URL thẻ quà tặng kỹ thuật số trong Square
 7. Quay lại trang Website Builder của bạn, dán URL bạn đã sao chép vào trường URL Thẻ quà tặng
 8. Chỉnh sửa nội dung còn lại trong cài đặt của phần, rồi bạn hãy nhớ Xuất bản trang để các thay đổi được hiển thị.

Xem thêm thông tin