Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Thêm một trang

Tài khoản WordPress được quản lý của bạn có kèm theo một số website nhất định. Các gói Cao cấp và Cốt yếu có vài trang khả dụng. Dưới đây là cách thêm một trang vào gói của bạn.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trong phần Managed WordPress , vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Kế bên Managed WordPress, vui lòng chọn + Tạo trang.
 4. Bạn muốn bắt đầu xây dựng website WordPress của mình thế nào? Chọn từ:
  • Dùng WordPress Mặc định để bắt đầu cài đặt một trang mới.
  • Di chuyển trang của tôi để bắt đầu di chuyển một trang hiện có.
  • Duyệt qua các mẫu để chọn một mẫu chuyên nghiệp được xây dựng từ trước.
 5. Vui lòng làm theo các bước trong trình hướng dẫn để hoàn tất việc thêm trang của bạn.

Các bước liên quan

Thông tin thêm