Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm một trang vào trang WordPress của tôi


Bước 2 của loạt bài Bắt đầu với WordPress .

Thêm các trang để hiển thị thông tin về doanh nghiệp của bạn trên trang của bạn.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, chọn Trang rồi chọn Thêm mới .
  3. Thêm một tiêu đề (như Trang chủ cho trang chủ của bạn, Liên hệ với chúng tôi cho một trang liên hệ, v.v.), rồi chọn Xuất bản .
  4. Kiểm tra kỹ các cài đặt và chọn Xuất bản một lần nữa.

Lặp lại các bước này nếu bạn muốn thêm nhiều trang hơn.


Xem thêm thông tin