Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm một bí danh email

Một bí danh là tên thay thế cho một tài khoản email cụ thể. Email được gửi đến bí danh đi trực tiếp vào hộp thư mà bí danh được cài đặt trên đó. Bạn có thể tạo vài bí danh cho cùng một tài khoản email.

Các bí danh có thể được sử dụng để gửi một địa chỉ email chung ra công chúng. Ví dụ, một bí danh như jobs@coolexample.com có thể được thiết lập cho người quản lý tuyển dụng và được sử dụng trên website và thông báo việc làm của công ty. Bằng cách này, email cá nhân của quản lý tuyển dụng sẽ không bị tiết lộ ra công chúng.

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Bên cạnh Email Office 365 và Năng suất, nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào bánh xe Cài đặt, , bên cạnh địa chỉ email mà bạn muốn thêm bí danh email vào.
 4. Nhấp vào Quản lý bí danh.
 5. NOTE: You must have Admin permissions to manage aliases.

 6. Log in to your Office 365 from GoDaddy account.
 7. Under email aliases, enter an alias for the primary email account.
  Email alias field
 8. If necessary, click the drop-down arrow next to the domain name, and select the domain name you want to use.

  NOTE: Office 365 includes its own domain, which typically appears in this dropdown along with your domain.

 9. Click Add.
 10. Add more aliases for this email address if you'd like. When you're done, click Save.

NOTE: Aliases are not mailboxes. Messages sent to your email alias will arrive in your primary email address inbox.

Using aliases in email marketing

Aliases are useful in email marketing. In fact, the only way to send an email from an alias is through an email marketing campaign.

Consider creating an alias for your email account, and use that alias along with your first name in the From Name and From Email fields. When customers reply to the email, replies will be delivered directly to your email inbox. You can also use the alias within the body of the email as a contact.

To learn more about email marketing, check out the GoDaddy Email Marketing overview.

Next Steps

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.