Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm một bản nhạc hoặc danh sách nhạc trên SoundCloud

You can add any SoundCloud audio track or playlist to your website by embedding a bit of code from SoundCloud. You'll need to create a SoundCloud account to use this feature.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
 3. Trong chế độ xem chính của trang, cuộn đến vị trí bạn muốn thêm phần, rồi nhấp vào nút dấu cộng.
  Nhấp vào nút dấu cộng
 4. Click Audio in the Add Section panel.
  click audio

  Lưu ý: Mỗi trang bạn chỉ có thể thêm một phần Âm thanh.

 5. Click the SoundCloud layout you want to use for your new Audio section.
  Select layout
 6. Once new audio section appears, click the Audio panel again to begin customizing its settings, starting with replacing the SoundCloud Embed Code.
  update embed code field content
 7. To get the necessary embed code, open a separate web browser tab/window, go to the SoundCloud site to sign in or create an account, then search for a track or playlist that you want to add to your Audio section.
 8. When you find the track/playlist, click the Share button.
  Click Share button
 9. Click Embed, choose a layout if there's more than one, and set the layout's options at bottom of the window, such as size, color, or automatic play.
  copy code-preview field

  Lưu ý: Một số bản nhạc/danh sách nhạc không có tùy chọn Nhúng mà chỉ có tùy chọn Chia sẻ. Phần Âm thanh không dùng được mã Chia sẻ nên nếu không có tùy chọn Nhúng, bạn hãy tìm bản nhạc/danh sách nhạc khác để sử dụng.

 10. Khi đã thực hiện xong phần này, hãy sao chép nội dung của trường Mã và xem trước.
 11. Switch back to the Audio panel in your other browser tab/window and paste the copied code into the SoundCloud Embed Code field.
  paste code from SoundCloud
 12. Thay đổi Tiêu đề mục và điền vào trường Mô tả nếu muốn.
 13. Any changes are saved automatically, so when you're finished, click Preview and then you can press the play button to hear the track/playlist.
  Preview layout and sound
 14. Nếu bạn hài lòng với kết quả, hãy nhấp vào Đăng tải trang hoặc Đăng tải.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.