Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thêm một khóa bảo mật ổ cứng cho xác minh hai bước

Để có bảo mật tài khoản khả dụng tốt nhất,bạn hãy bật một khóa bảo mật ổ cứng cho xác minh hai bước. Chúng tôi hỗ trợ các khóa có bật USB hay Bluetooth mà phù hợp với tiêu chuẩn FIDO U2F, chẳng hạn như nhiều Yubikeys hay Google Titan.

Lưu ý: Nếu dùng khóa bảo mật, bạn cần phương thức phụ trợ để Hỗ trợ có thể xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi khuyến nghị một ứng dụng trình xác thực để cho bảo mật tốt hơn nhiều so với tin nhắn SMS. Để biết thông tin về cách cài đặt ứng dụng, bạn vui lòng xem Bật xác minh hai bước.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Đăng nhập & PIN. Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ được nhắc cần đăng nhập.
  2. Trong phần Xác minh 2 bước, vui lòng nhấp vào Thêm Xác minh.
  3. Bên dưới Bạn muốn nhận mã xác minh thế nào, vui lòng chọn phần khóa bảo mật rồi nhấp vào Tiếp theo. Hãy để khóa bảo mật bên cạnh nhưng bạn đừng vội kết nối.
    nhấp vào khóa bảo mật
  4. Nhấp vào Kế tiếp rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình. Một khi chúng tôi xác minh khóa của bạn, bạn sẽ thấy thông báo thành công.
  5. Nhấp vào Thêm phương pháp phụ trợ.
  6. Bên dưới Chọn một phương pháp xác thực phụ trợ, vui lòng chọn Ứng dụng trình xác thực.
  7. Vui lòng nhấp vào Tiếp theo và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt ứng dụng làm phương pháp xác minh phụ trợ của bạn.

Bước có liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.