Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm một miền con trỏ đến một địa chỉ IP

Giờ bạn đã hiểu miền con là gì, bạn có thể thêm các miền con không chuyển tiếp trỏ đến các địa chỉ IP. Nếu bạn muốn chuyển tiếp một miền con, hãy xem Chuyển tiếp hoặc ẩn miền hoặc miền con của bạn theo cách thủ công.

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (trong Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

 1. Đi đến trang Quản lý DNS.
 2. Ở cuối danh sách Hồ sơ , nhấp Thêm và chọn A từ menu Loại thả xuống.
 3. Hoàn thành các trường còn lại:
  • Máy chủ lưu trữ - Nhập miền con bạn muốn sử dụng.

   Lưu ý: Miền con có thể chứa một dấu chấm (.) nhưng không phải là ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng. Không được phép dùng các dấu chấm liên tục (...). Miền con không được vượt quá 25 ký tự.

  • Trỏ đến - Nhập địa chỉ IP mà bạn muốn miền con trỏ đến.
  • TTL - Chọn thời gian máy chủ lưu thông tin đệm.
 4. Nhấp Lưu.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.