Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm một miền con trỏ đến một địa chỉ IP

Giờ bạn đã hiểu miền con là gì, bạn có thể thêm các miền con không chuyển tiếp trỏ đến các địa chỉ IP. Nếu bạn muốn chuyển tiếp một miền con, hãy xem

.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Quản lý.

Cách thức bạn thêm miền con như thế nào sẽ tùy thuộc vào chế độ xem của tài khoản của bạn.

Chế độ xem thẻ

Trong chế độ xem thẻ, tài khoản của bạn sẽ trông như sau:

 1. Chọn tên miền bạn muốn sử dụng, nhấp vào Biểu tượng văn bản (Cài đặt) và chọn Quản lý DNS.
 2. Ở cuối danh sách Hồ sơ, chọn A (máy chủ lưu trữ) từ menu thả xuống.
 3. Hoàn thành các trường còn lại:
  • Tên — Nhập miền con mà bạn muốn sử dụng.

   Miền con có thể chứa một dấu chấm (.) nhưng không phải là ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng. Không được phép dùng các dấu chấm liên tục (...). Miền con không được vượt quá 25 ký tự.

  • Giá trị — Nhập địa chỉ IP mà bạn muốn miền con trỏ đến.
  • TTL — Chọn thời gian máy chủ lưu thông tin đệm.
 4. Nhấp Thêm hồ sơ.

Chế độ xem danh sách

Trong chế độ xem danh sách, tài khoản của bạn sẽ trông như sau:

 1. Nhấp vào tên miền mà bạn muốn sử dụng.
 2. Nhấp vào thẻ Tập tin vùng DNS.
 3. Nhấp Thêm hồ sơ.
 4. Từ danh sách Loại hồ sơ, chọn A (Máy chủ).
 5. Điền vào các trường sau:
  • Máy chủ lưu trữ: — Nhập miền con mà bạn muốn sử dụng.

   Miền con có thể chứa một dấu chấm (.) nhưng không phải là ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng. Không được phép dùng các dấu chấm liên tục (...). Miền con không được vượt quá 25 ký tự.

  • Trỏ đến: — Nhập địa chỉ IP mà bạn muốn miền con trỏ đến.
  • TTL: — Chọn thời gian máy chủ lưu thông tin đệm.
 6. Bấm vào Hoàn tất.
 7. Bấm vào Lưu thay đổi. Miền con mới sẽ hiển thị trong phần A (Máy chủ lưu trữ).

DNS có thể mất đến 48 giờ để có hiệu lực toàn bộ.

Những bước kế tiếp

 • Để sửa một miền con, hãy xem
  .
 • Để xóa một miền con, hãy xem
  .

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.