Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm một miền con trỏ đến một tên máy chủ

Giờ bạn đã hiểu miền con là gì, bạn có thể thêm các miền con không chuyển tiếp trỏ đến các tên máy chủ. Nếu bạn muốn chuyển tiếp một miền con, hãy xem

.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Quản lý.
 3. Cách thức bạn thêm miền con như thế nào sẽ tùy thuộc vào chế độ xem của tài khoản của bạn.

Chế độ xem thẻ

Trong chế độ xem thẻ, tài khoản của bạn sẽ trông như sau:

 1. Chọn tên miền bạn muốn sử dụng, nhấp vào Biểu tượng văn bản (Cài đặt) và chọn Quản lý DNS.
 2. Ở cuối phần Hồ sơ, chọn CNAME (Bí danh) từ menu đầu tiên.
 3. Hoàn thành các trường sau đây:
  • Tên — Nhập tên miền con để chỉ định bí danh. Chẳng hạn, nhập www.
  • Giá trị — Nhập tên máy chủ lưu trữ bạn muốn bí danh trỏ đến. Chẳng hạn, nhập @ để ánh xạ trực tiếp bí danh đến tên miền của bạn.
 4. Chọn thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm từ menu thứ hai. Phần này được gọi là TTL (Thời gian tồn tại).
 5. Nhấp Thêm hồ sơ.
 6. Miền con mới hiển thị trong mục CNAME (Bí danh).

DNS có thể mất đến 48 giờ để có hiệu lực toàn bộ.

Chế độ xem danh sách

Trong chế độ xem danh sách, tài khoản của bạn sẽ trông như sau:

 1. Bấm vào tên miền bạn muốn sử dụng.
 2. Chọn thẻ Tập tin Vùng DNS , rồi nhấp Sửa.
 3. Ở cuối phần Hồ sơ, chọn CNAME (Bí danh) từ menu đầu tiên.
 4. Hoàn thành các trường sau đây:
  • Tên — Nhập tên miền con để chỉ định bí danh. Chẳng hạn, nhập www.
  • Giá trị — Nhập tên máy chủ lưu trữ bạn muốn bí danh trỏ đến. Chẳng hạn, nhập @ để ánh xạ trực tiếp bí danh đến tên miền của bạn.
 5. Chọn thời gian máy chủ lưu thông tin vào bộ nhớ đệm từ menu thứ hai. Phần này được gọi là TTL (Thời gian tồn tại).
 6. Nhấp Thêm hồ sơ.
 7. Miền con mới hiển thị trong mục CNAME (Bí danh).

DNS có thể mất đến 48 giờ để có hiệu lực toàn bộ.

Những bước kế tiếp

 • Để sửa một miền con, hãy xem
  .
 • Để xóa một miền con, hãy xem
  .

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.