Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm một Mẫu liên lạc

Bạn có thể thêm một mẫu liên lạc vào trang bất kỳ để thu thập thông tin từ khách truy cập trang của bạn. Mẫu mặc định bao gồm các trường tên, email, chủ để và tin nhắn. Bạn có thể thêm các trường hoặc sửa những trường đang có, mặc dù các mẫu hoàn toàn có thể tùy chỉnh chỉ sẵn dùng cho các gói Doanh nghiệp hoặc Doanh nghiệp nâng cao.

Để thêm một mẫu liên lạc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. Sử dụng menu Trang để chọn trang mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi một mẫu.
 4. Nếu bạn có một mẫu liên lạc trên trang, di chuyển con trỏ đến mẫu liên lạc và nhấp để chọn. Nếu không, từ thanh công cụ bên tay trái, nhấp vào Mẫu để thêm một mẫu liên lạc vào trang của bạn và sau đó nhấp vào đó.
 5. Để xóa trường hiện có từ mẫu liên lạc đã chọn, di chuyển con trỏ lên trường đó, và sau đó nhấp Xóa.
 6. Để thêm một trường mới, nhấp vào mẫu liên lạc để truy cập vào menu, và sau đó nhấp vào Thêm (ký hiệu dấu cộng) trong thanh công cụ trôi nổi. (Bạn cũng có thể chỉ cần kéo mẫu vào trong trang).
 7. Nhấp vào loại trường mà bạn muốn thêm vào mẫu liên lạc:
  • Văn bản - Thêm một trường văn bản thuần túy, một dòng. Nhập một nhãn văn bản cho trường và sau đó thêm văn bản giữ chỗ để tự động tạo trường văn bản. Ví dụ có thể là văn bản mẫu hoặc các hướng dẫn.
  • Văn bản nhiều dòng - Thêm một trường văn bản thuần túy nhiều dòng như một đoạn. Nhập một nhãn văn bản cho trường và sau đó thêm văn bản giữ chỗ để tự động tạo trường văn bản. Ví dụ có thể là văn bản mẫu hoặc các hướng dẫn.
  • Nhiều lựa chọn - Thêm danh sách tùy chọn nút radio, câu trả nhiều lựa chọn và một câu trả lời. Nhập một nhãn, có thể là một câu hỏi, hoặc danh sách nhiều lựa chọn và sau đó thêm các tùy chọn sẵn có. Có thể có vài câu trả lời cho một câu hỏi.
  • Hộp kiểm - Thêm danh sách tùy chọn nhiều câu trả lời. Nhập một mã, có thể là câu hỏi, và sau đó thêm các tùy chọn có sẵn. Có thể có vài câu trả lời cho một câu hỏi.
  • Thả xuống - Thêm một menu thả xuống tùy chọn câu trả nhiều lựa chọn và một câu trả lời. Nhập một nhãn, có thể là một câu hỏi, và sau đó thêm các tùy chọn menu sẵn có. Có thể có vài câu trả lời cho một câu hỏi.
  • Gửi tập tin - Thêm một nút để cho phép các khách truy cập tải lên một tập tin vào tin nhắn email liên hệ mà bạn nhận được. Tập tin phải có dung lượng 10MB hoặc nhỏ hơn. Nhập một nhãn để hiển thị nút trên, và sau đó nhập văn bản sẽ hiển thị trên nút.
  • Ngày/Thời gian - Thêm một trường có thể hiển thị ngày, thời gian hoặc cả hai. Bạn cũng có thể thiết lập chỉ chấp nhận ngày trong tương lai, cho phép các dãy ngày hoặc giới hạn các mục nhập thời gian tăng thêm 15, 30 hoặc 60 phút.
  • Địa chỉ - Thêm một trường văn bản thuần túy mà khách truy cập có thể nhập địa chỉ đường phố của họ. Nhập nhãn văn bản cho trường. Văn bản giữ chỗ là mặc định, nhưng có thể thay đổi.
  • Điện thoại - Thêm một trường văn bản thuần túy mà khách truy cập có thể nhập vào số điện thoại của họ. Nhập nhãn văn bản cho trường. Văn bản giữ chỗ là mặc định, nhưng có thể thay đổi.
  • Địa chỉ email - Thêm một trường văn bản thuần túy nơi khách truy cập có thể nhập địa chỉ email của họ. Nhập một nhãn văn bản cho trường. Văn bản giữ chỗ hiển thị địa chỉ email mặc định của bạn. Để thay đổi, nhấp phải chuột vào trường email, nhấp vào Cài đặt (biểu tượng hình bánh xe) và sử dụng Email đến: menu thả xuống để chọn địa chỉ khác. Nhấp vào Lưu để đóng cửa sổ.

   Mẫu sẽ tương thích với tối đa 30 trường, có thể có một số vấn đề về hoạt động với những mẫu có hơn 100 trường. Cách khắc phục là kết hợp một số thông tin của trường nếu có thể.

 8. Tùy thuộc vào loại trường mà bạn đã chọn, nhập thông tin yêu cầu. Với trường bất kỳ, bạn có thể chọn Đặt trường này là bắt buộc để yêu cầu khách truy cập điền vào thông tin trước khi họ có thể gửi tin nhắn. Trường được tự động thêm vào mẫu liên hệ của bạn.
 9. Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email mà mẫu này sẽ được gửi đến, nhấp phải chuột vào mẫu để chọn Cài đặt (biểu tượng bánh xe), xóa địa chỉ trong trường Email đến:, nhập vào một địa chỉ email mới và nhấp Lưu.
 10. Sau khi thực hiện tất cả những thay đổi, nhấp vào Lưu và sau đó nhấp vào Xuất bản để xem những thay đổi của bạn trực tuyến.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.