Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm một trang

Bạn có thể thêm bao nhiêu trang tùy ý để dựng trang của bạn trong Website Builder.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
  2. Nhấp vào Sửa trang.
  3. Kéo biểu tượng Trang mới từ thanh công cụ bên tay trái vào trang.
  4. Trong trường Tên trang, đặt tên trang của bạn, và sau đó nhấp vào Thêm.
  5. Khi trang mới tải lên, bạn có thể bắt đầu thêm nội dung.
  6. Nhấp vào Xuất bản, nhấp vào liên kết cửa sổ xác nhận để xem thay đổi trực tiếp trên trang của bạn.
    Nhấp vào liên kết để xem trực tiếp

Bước Tiếp Theo

Các liên kết liên quan


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.