Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Thêm một trang

Mọi tài khoản WordPress được quản lý đều có số website nhất định. Dưới đây là cách thêm một trang vào tài khoản của bạn.

Lưu ý: Bạn không chắc đã có gói nào? Hãy tìm sản phẩm của bạn.

Show me how

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, hãy nhấp vào Quản lý tất cả.
 3. Trên trang Các trang WordPress, nhấp vào Thêm trang.
  nhấp vào thêm trang cho wordpress được quản lý
 4. Từ danh sách các gói WordPress được quản lý, nhấp vào một gói để sử dụng một trong các trang trong gói đó, rồi nhấp vào Tiếp theo.
  nhấp vào một gói trong wordpress được quản lý

  Lưu ý: Để xem các trang đã được sử dụng cho một gói, nhấp vào Hiển thị các trang.

 5. Hãy nhớ chọn Tôi đang dựng trang web mới, rồi nhấp vào Bắt đầu.
 6. Chọn một miền từ danh sách miền hoặc nhấp vào Nhập miền để gõ tên miền.

  Nếu bạn chưa muốn gán miền hoặc không có miền nào cho trang, hãy nhấp vào Sử dụng miền tạm thời rồi nhấp vào Tiếp theo.

 7. Xác nhận vị trí trung tâm dữ liệu (chúng tôi sẽ đề xuất một vị trí) rồi nhấp vào Tiếp theo.
 8. Tạo Tên người dùngMật khẩu WordPress. Bạn sẽ sử dụng thông tin này để đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress cho trang này. Bạn nhập thông tin tùy thích, miễn là đáp ứng các tiêu chí của WordPress (hiển thị trên màn hình).
 9. Nhấp vào Cài đặt (đối với tài khoản Chuyên nghiệp (chỉ có tại Hoa Kỳ và Canada), nhấp vào Tạo): Bạn sẽ nhìn thấy trang tiến trình và chúng tôi sẽ thông báo khi việc cài đặt hoàn tất.
  cài đặt wordpress được quản lý thành công
 10. Đối với tài khoản Chuyên nghiệp: Nhấp vào Cài đặt trang để chuyển đến Bảng điều khiển WordPress và bắt đầu dựng trang. Hoặc nhấp vào Chuyển đến bảng điều khiển để trở về danh sách trang WordPress của bạn. Bạn đã hoàn tất!

  Đối với tài khoản Cơ bản, Cao cấp và Cốt yếu: Nhấp vào Bắt đầu để chuyển đến Trình hướng dẫn bắt đầu nhanh. Hoặc nhấp vào Chuyển đến bảng điều khiển để trở về danh sách trang WordPress của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn nhấp vào Chuyển đến bảng điều khiển ngay, bạn sẽ không thể sử dụng Trình hướng dẫn bắt đầu nhanh để thiết lập trang và chúng tôi sẽ không cài đặt bất kỳ trình cắm nào như Trình dựng trang. Bạn sẽ xây dựng trang bằng cài đặt WordPress mặc định.

 11. Nhấp vào Trình hướng dẫn bắt đầu để sử dụng Trình hướng dẫn bắt đầu nhanh để xây dựng trang. Chúng tôi sẽ đặt một số câu hỏi, cài đặt một số trình cắm bao gồm cả Trình dựng trang và giúp bạn lựa chọn trong 10 chủ đề WordPress được thiết kế chuyên nghiệp. Sau đó, bạn có thể bắt tay ngay vào chỉnh sửa trang từ Bảng điều khiển WordPress. Để biết thêm thông tin, hãy xem
  .

  Hoặc nhấp vào Không, cảm ơn để cấu hình trang WordPress mà không sử dụng Trình hướng dẫn bắt đầu nhanh và không thêm trình cắm nào như Trình dựng trang. Sau khi xem thông báo xác nhận, bạn sẽ chuyển đến Bảng điều khiển WordPress cho trang đó.

 12. Trình hướng dẫn bắt đầu nhanh của WordPress

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.