Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm ứng dụng

Kết nối với khách hàng bằng cách thêm điểm kết nối cho phương tiện xã hội như YouTube, Google Maps, PayPal và Yelp trên website của bạn. Bạn phải có gói Doanh nghiệp hoặc Doanh nghiệp nâng cao mới có thể thêm Paypal hoặc Yelp.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Trong danh sách Sản phẩm của bạn, nhấp vào Trình dựng website, sau đó nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản bạn muốn sử dụng.
  3. Nhấp vào Sửa trang.
  4. Chọn ứng dụng bạn muốn thêm ở bên trái. (Nếu muốn thêm Tiếp thị qua email, Paypal hoặc Yelp, hãy nhấp vào Ứng dụng, sau đó chọn ứng dụng bạn muốn.)

    Lưu ý: Để thêm video YouTube, bạn sẽ cần nhấp vào video mẫu được hiển thị, sau đó nhấp vào Cài đặt để nhập URL của video bạn muốn.

  5. Nhấp vào Lưu sau khi bạn chọn ứng dụng và thêm ứng dụng theo hướng dẫn.
  6. Nhấp vào Xuất bản để cập nhật trang của bạn trực tuyến.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin

  • .
  • .

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.