Thêm người đăng ký nhận thông tin tiếp thị qua email

Sau khi tùy chỉnh mẫu đăng ký nhận thông tin tiếp thị qua emailtạo email tiếp thị, bạn sẽ cần thêm người đăng ký. Bạn cũng có thể tạo danh sách các địa chỉ email dùng cho những mục đích gửi thư cụ thể.

Lưu ý: Bạn được phép có tối đa 50 người đăng ký khi dùng gói Cá nhân và Doanh nghiệp. Gói Doanh nghiệp nâng cao và Thương mại điện tử (Cửa hàng trực tuyến) cho phép bạn thêm tối đa 5.000 người đăng ký và gửi tối đa 50.000 thư mỗi tháng. Xem Nâng cấp gói.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Trong Bảng điều khiển ở đầu trang, nhấp vào Người đăng ký.
    Nhấp vào thẻ Nhiều địa chỉ mỗi lần hoặc thẻ Từng địa chỉ một
  3. Trong bảng liệt kê người đăng ký hiện tại của bạn, nhấp Thêm người đăng ký.
  4. Sử dụng thẻ Nhiều địa chỉ mỗi lần của cửa sổ Tải người đăng ký lên để tải danh sách một loạt các địa chỉ email. Hoặc nhấp thẻ Từng địa chỉ một để nhập từng tên và địa chỉ riêng. (Để biết thêm chi tiết, bao gồm cả cách tạo các danh sách gửi thư tùy chỉnh, hãy xem Thêm địa chỉ liên hệ.)
    Nhấp vào thẻ Nhiều địa chỉ mỗi lần hoặc thẻ Từng địa chỉ một
  5. Khi bạn hoàn thành, hãy quay trở lại website bằng cách nhấp vào Website trong thanh Bảng điều khiển.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.