Thêm người đăng ký nhận thông tin tiếp thị qua email

Sau khi tùy chỉnh mẫu đăng ký nhận thông tin tiếp thị qua emailtạo email tiếp thị, bạn sẽ cần thêm người đăng ký. Bạn cũng có thể tạo danh sách các địa chỉ email dùng cho những mục đích gửi thư cụ thể.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Open your site.
  • For Websites + Marketing: Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  • For Digital Marketing: Scroll down to Online Marketing and select Manage next to the site you want to change.
 3. Open your Subscribers section.
  • For Websites + Marketing: From your dashboard, select Connections > Subscribers.
  • For Digital Marketing: From your dashboard, select Email Marketing > Subscribers.
 4. Kiểm tra xem thẻ Người đăng ký của bạn có hiện hoạt không, rồi chọnNhập.
 5. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn tùy chọn nào phù hợp nhất với bạn: thêm một cá nhân, thêm nhiều người một lúc hay nhập từ một tập tin. Thực hiện theo nhắc nhở.
  Nhập một cá nhân hay nhiều người cùng lúc, hay nhập từ một tập tin.

Các bước liên quan


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.