Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Thêm người dùng FTP

Bằng cách tạo thêm người dùng FTP, bạn có thể cho người khác quyền truy cập FTP đến dịch vụ lưu trữ của bạn để họ cũng có thể tải lên các tập tin hoặc quản lý trang của bạn. Bạn có thể giới hạn quyền truy cập và lượng tải lên của những người dùng này.

 1. Trong phần Tập tin của cPanel, nhấp vàoTài khoản FTP.
  1. Không có trong cPanel? Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 2. Trong phần Thêm tài khoản FTP, hãy hoàn tất các trường sau, sau đó nhấp vào Tạo tài khoản FTP:
  Trường Nghĩa là
  Đăng nhập Phần đầu của tên người dùng. Tên người dùng đầy đủ bao gồm @[tên miền chính của tài khoản của bạn]. Vì thế, nếu tên miền chính của bạn là coolexample.com, và bạn nhập ftpuser, sau đó tên người dùng đầy đủ cho FTP sẽ là ftpuser@coolexample.com.
  Mật khẩu Mật khẩu cho người dùng FTP này.
  Thư mục Thư mục người dùng có thể truy cập. Nếu bạn muốn cho người dùng truy cập toàn bộ tài khoản, bạn chỉ cần nhập một dấu gạch chéo lên (/).
  Định mức Dung lượng (theo MB) người dùng có thể tải lên thư mục đó. Nếu không muốn giới hạn người dùng này, bạn có thể chọn Không giới hạn.1
 3. Lặp lại các bước này cho bất kỳ người dùng nào khác bạn muốn thêm.2

Người dùng FTP sẽ khả dụng ngay khi bạn tạo xong.

Thêm thông tin

 • 1 Định mức - giới hạn định mức FTP được cài đặt theo thư mục. Vì thế, nếu gán một người dùng cho một thư mục hiện hữu, các tập tin hiện hữu sẽ được xem như một phần của định mức.
 • 2 Có bao nhiêu người dùng FTP? - Các tài khoản lưu trữ Tiết kiệm và Cao cấp cPanel cung cấp 50 người dùng FTP; tài khoản cơ bản cung cấp số lượng người dùng FTP không hạn chế. Bạn có thể tìm hiểu về gói dịch vụ lưu trữ bạn có trong trang quản lý tài khoản của bạn.

Bước Tiếp Theo

Người dùng FTP mới của bạn có thể tải lên các tập tin với FileZilla.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.