Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm người đăng ký nhận thông tin tiếp thị qua email

Sau khi tùy chỉnh mẫu đăng ký nhận thông tin tiếp thị qua emailtạo email tiếp thị, bạn sẽ cần thêm người đăng ký. Bạn cũng có thể tạo danh sách các địa chỉ email dùng cho những mục đích gửi thư cụ thể.

  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Từ bảng điều khiển của bạn, chọn Tiếp thị > Người đăng ký . (Người đăng ký của bạn cũng có thể nằm trong Kết nối.)
  1. Kiểm tra xem thẻ Người đăng ký của bạn có hiện hoạt không, rồi chọnNhập.
  2. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn tùy chọn nào phù hợp nhất với bạn: thêm một cá nhân, thêm nhiều người một lúc hay nhập từ một tập tin. Thực hiện theo nhắc nhở.
    Nhập một cá nhân hay nhiều người cùng lúc, hay nhập từ một tập tin.

Các bước liên quan