Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm người dùng FTP vào máy chủ Thế hệ thứ 4 của tôi với cPanel và WHM

Dưới đây là cách cấp cho người khác quyền truy cập FTP vào VPS thế hệ thứ 4 hoặc Máy chủ chuyên dụng của bạn để họ có thể tải lên tập tin hoặc quản lý trang của bạn. Bạn có thể giới hạn nội dung mà những người dùng này có thể truy cập và dung lượng họ có thể tải lên.

Yêu cầu: Trước khi bạn có thể thêm người dùng FTP vào máy chủ của mình với cPanel và Trình quản lý máy chủ lưu trữ web (WHM), bạn cần thiết lập một tài khoản cPanel trong WHM .
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ.
 3. Bên cạnh tài khoản máy chủ Thế hệ thứ 4 mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Quản lý.
 4. Đảm bảo rằng tên miền bạn muốn sử dụng được chọn trong Tài khoản và sau đó nhấp vào Khởi chạy cPanel .
 5. Trong phần Tập tin của cPanel, nhấp vàoTài khoản FTP.
 6. Trong phần Thêm tài khoản FTP, hãy điền vào các trường sau:
  TrườngMô tả
  Đăng nhậpPhần đầu của tên người dùng. Tên người dùng đầy đủ bao gồm @[tên miền chính của tài khoản của bạn]. Nghĩa là nếu tên miền chính của bạn là coolexample.com và bạn nhập ftpuser, thì tên người dùng FTP đầy đủ sẽ là ftpuser@coolexample.com.
  Mật khẩuMật khẩu cho người dùng FTP này.
  Thư mụcThư mục người dùng này có thể truy cập. Nếu muốn cho người dùng truy cập toàn bộ tài khoản, bạn chỉ cần nhập một dấu gạch chéo ( / ).
  Định mứcDung lượng (theo MB) người dùng có thể tải lên thư mục đó. Nếu bạn không muốn giới hạn người dùng FTP này, hãy chọn Không giới hạn.
  Vì giới hạn định mức FTP được đặt theo thư mục nên việc chỉ định người dùng tới một thư mục hiện có sẽ tính các tập tin đã có vào định mức.
 7. Nhấp vào Tạo tài khoản FTP. Tài khoản người dùng FTP sẽ sử dụng được ngay khi bạn tạo xong.
 8. Lặp lại các bước này cho bất kỳ người dùng nào khác mà bạn muốn thêm.

Thông tin thêm