Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm người nhận vào email tiếp thị của tôi


Bước 4 của Tạo và gửi email tiếp thị .

Trước khi bạn thêm người để gửi email, hãy dành một chút thời gian để xem trước email của bạn. Sử dụng bản xem trước trên máy tính để bàn và thiết bị di động để kiểm tra giao diện chung, độ chính xác, cách viết hoặc các lỗi khác của cả hai phiên bản.

Nếu cần, hãy sử dụng Quay lại để quay lại chỉnh sửa nội dung hoặc bố cục và kiểu của bạn. Giai đoạn Nội dung cũng là giai đoạn duy nhất bạn có thể kiểm tra các liên kết.

Chọn các cá nhân, một nhóm hoặc một danh sách những người để nhận email của bạn. Bạn phải chọn một nhóm hoặc một danh sách, nhưng việc chọn các cá nhân là tùy chọn.

  • Nếu bạn chọn gửi email cho các cá nhân, hãy đảm bảo những cá nhân đó đã đồng ý nhận email tiếp thị từ bạn.
  • Nhóm là khách hàng của bạn (những người đã mua sản phẩm của bạn hoặc đăng ký cuộc hẹn hoặc sự kiện), thành viên của bạn (những người có tài khoản hoặc quyền truy cập vào các trang riêng tư) hoặc người đăng ký của bạn (những người chọn tham gia vào danh sách email của bạn). Không thể chỉnh sửa nhóm.
  • Danh sách được tạo từ khu vực Kết nối trên Bảng điều khiển của bạn. Tìm hiểu cách sắp xếp những người đăng ký email của bạn vào một danh sách .

Xem thêm thông tin

  • Bất cứ lúc nào trong quá trình này, hãy sử dụng Bắt đầu lại để bắt đầu lại với một bố cục và nội dung email hoàn toàn mới. Bản nháp email của bạn đã được lưu.