Trợ giúp

Trình dựng website Trợ giúp

Thêm nhân viên vào Cuộc hẹn trực tuyến

Nếu bạn có người trợ giúp, chẳng hạn như nhân viên hoặc trợ lý, bạn sẽ muốn khách hàng có thể đặt cuộc hẹn với họ cũng như với bạn.

Xem qua trang gói và giá cả để xem Cuộc hẹn trực tuyến có dành cho ngôn ngữ và quốc gia của bạn hay không.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn.
  3. Từ chế độ xem bảng điều khiển, chọn Cuộc hẹn rồi chọn Nhân viên trong menu. Để chuyển đến bảng điều khiển từ trình soạn thảo website, hãy chọn Bảng điều khiển trong menu Trình dựng website ở góc phía trên bên trái.
    Từ Bảng điều khiển, đi tới mục Cuộc hẹn ở thanh điều hướng đầu trang rồi chọn Nhân viên.
  4. Chọn Thêm nhân viên.
  5. Nhập thông tin của nhân viên. Khi hoàn tất, chọn nút Lưu. Giờ bạn có thể chọn nhân viên khi thêm một dịch vụ Cuộc hẹn trực tuyến mới.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.