Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm nhiều thành viên cho website

Các trang dành riêng cho thành viên của Website Builder sẽ chỉ hiển thị cho những người nhận được email có chứa liên kết riêng. Bạn có thể thêm nhiều thành viên bằng cách nhập một bảng tính chứa tên và địa chỉ email của họ. (Hoặc bạn có thể thêm lần lượt từng thành viên.)

Lưu ý: Tính năng này hiện chỉ dành cho khách hàng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, bạn không thể thêm thành viên cho đến khi bạn tạo ít nhất một trang dành riêng cho thành viên. Các thành viên sẽ có quyền truy cập vào tất cả các trang dành riêng cho thành viên trên trang của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
 3. Nhấp vào ngăn Trang ở phía trên bên phải và tìm một trang dành riêng cho thành viên hiện có (tìm biểu tượng ổ khóa).
  từ menu, nhấp vào quản lý thành viên
 4. Nhấp vào ba dấu chấm ở bên phải tên trang rồi chọn Quản lý thành viên.
 5. Trong trang web Thành viên mới mở ra, nhấp vào Thêm thành viên ở phía trên bên phải.
  nhấp vào thêm thành viên‌‌
 6. Trong thẻ Nhập nhiều thành viên, bạn có hai lựa chọn:
  nhấp vào duyệt hoặc lấy bản mẫu
  • Nhấp vào Duyệt và tìm đến một bảng tính hiện có chứa tên và địa chỉ email.
  • Nhấp vào Lấy bản mẫu để tải xuống một bảng tính định dạng sẵn cho bạn thêm tên và địa chỉ email.

  Lưu ý: Bảng tính phải ở định dạng tập tin CSV (giá trị phân tách bằng dấu phẩy), XLS hoặc XLSX . Nếu không, Website Builder sẽ không chấp nhận tập tin bạn tải lên.

 7. Cuối cùng, trước khi tải tập tin lên, bạn có thể chọn Thông báo cho thành viên mới qua email để gửi cho họ liên kết đến trang. (Các thành viên hiện tại có thể lấy liên kết mà không cần nhận email mới.)
  chọn hộp kiểm, rồi nhấp vào thêm

  Lưu ý: Nhấp vào Xem trước nếu bạn muốn xem email mẫu mà thành viên bạn mời sẽ nhận được.

 8. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Thêm để tải tập tin lên. Sau khi tập tin được tải lên, Website Builder sẽ hiển thị danh sách các địa chỉ email có thể đăng nhập và xem các trang dành riêng cho thành viên.
  tên mới xuất hiện trong danh sách

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.