Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm nhóm sản phẩm

Giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy những gì họ cần trong cửa hàng của bạn bằng cách tạo các danh mục sản phẩm và danh mục phụ.

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trong Bảng điều khiển, chọn Cửa hàng , rồi chọn Danh mục .
 1. Trên trang Danh mục , chọn Thêm .
 2. Nhập tên Danh mụcMô tả . Bạn cũng có tùy chọn để sửa liên kết Danh mục . Liên kết danh mục của bạn cung cấp một URL trực tiếp đến các sản phẩm trong danh mục này và phải khớp với tên Danh mục của bạn.
 3. Lưu ý : Mặc dù không bắt buộc, nhưng việc thêm từ khóa trong trường tên và mô tả sẽ giúp khách hàng tìm thấy bạn.

 4. Khi bạn hoàn tất, chọn Lưu để đóng cửa sổ. Danh mục được thêm vào trang Danh mục.
 5. Sắp xếp lại các danh mục bằng cách nhấp và kéo để thay đổi thứ tự.
  Di chuyển danh mục
 6. Nhấp và kéo một danh mục bên dưới hoặc lên trên một danh mục khác để biến danh mục đó thành một danh mục phụ. Danh mục chính có thể có hai cấp độ danh mục phụ. Vì vậy, "Quần áo, rồi đến Áo sơ mi, và sau đó là Phụ nữ" sẽ hoạt động nhưng "Quần áo, sau đó là Áo sơ mi, sau đó là Phụ nữ, và sau đó là Áo blouse" thì không.
  Tạo danh mục phụ
 7. Khi bạn đã tạo danh mục, hãy nhớ tạo sản phẩm hoặc chỉnh sửa các sản phẩm hiện có .
 8. Để hiển thị các thay đổi của bạn, hãy đăng tải trang của bạn .

Mẹo và phương pháp hay nhất

 • Sử dụng biểu tượng bút chì để thay đổi và chỉnh sửa các danh mục hiện có, và biểu tượng thùng rác để xóa các danh mục bạn không muốn nữa.
 • Để xem giao diện trang của bạn với khách hàng, hãy chọn Trang web trong Bảng điều khiển.

Các bước liên quan

Thông tin thêm