Thêm nhóm sản phẩm

Giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy thứ họ cần trong cửa hàng của bạn bằng cách tạo danh mục sản phẩm. Bạn sẽ phải đăng ký gói Thương mại điện tử để thực hiện.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào menu 3 vạch ở phía trên bên trái màn hình. Sau đó nhấp vào Cửa hàng trực tuyến.
 3. Lưu ý: Nếu bạn đã đăng tải trang, hãy nhấp vào Sửa trang từ Trang chủ/Bảng điều khiển để điều hướng đến chế độ sửa, sau đó nhấp vào menu 3 vạch.

 4. Từ tab Sản phẩm, nhấp vào Nhóm.
  Nhấp vào Nhóm.
 5. Trên trang Nhóm , nhấp Thêm nhóm.

  Lưu ý: Người sử dụng Trang tức thời không thể tạo nhiều hơn 3 danh mục.

 6. Nhập Tên nhóm, cùng với Tiêu đềMô tả tùy chọn.

  Lưu ý: Mặc dù không bắt buộc nhưng việc điền vào các trường Tiêu đềMô tả sẽ giúp khách hàng tìm được bạn thông qua các công cụ tìm kiếm như Google.

 7. Khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, nhấp vào Lưu để đóng cửa sổ. Danh mục này sẽ được thêm vào trang Danh mục. (Để xem giao diện cửa hàng sẽ hiển thị với khách hàng như thế nào, nhấp vào Xem cửa hàng.)

  Lưu ý: Sau khi tạo danh mục, bạn có thể dễ dàng thay đổi hoặc xóa danh mục khi cần. Bạn cũng có thể sắp xếp lại trật tự các danh mục và chuyển một danh mục thành danh mục phụ.

 8. Sắp xếp lại trật tự các nhóm bằng cách nhấp và kéo để thay đổi trật tự.
  Di chuyển nhóm
 9. Nhấp và kéo một nhóm vào bên dưới một nhóm khác để chuyển nhóm đó thành nhóm phụ.
  Tạo nhóm phụ
 10. Khi bạn tạo xong một danh mục, hãy gán ít nhất một sản phẩm vào danh mục đó hoặc danh mục sẽ không hiển thị. Bạn có thể thực hiện khi bạn tạo một sản phẩm hoặc chỉnh sửa những sản phẩm hiện tại.

Các bước liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.