Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm Nút, Hình dạng và Đường kẻ

Với Website Builder, bạn có thể thêm các nút, hình dạng và các đường kẻ để tạo các liên kết phong cách và thiết kế cho website của bạn. Bạn có thể tạo các đường viền cho văn bản hoặc sử dụng các đường kẻ để phân cách các khu vực của website.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. Từ thanh công cụ Thành phần, kéo và thả Biểu tượng nút vào trong trang.
 4. Nhấp vào nút để chọn, và sau đó nhấp vào Cài đặt.
 5. Trong trường Nhãn, nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị trên nút.
 6. Trong trường Liên kết, nhập URL vào chỗ bạn muốn nút liên kết đến. (Ngoài ra, có thể chọn Mở liên kết trong của sổ mới để mở một cửa sổ trình duyệt mới khi nhấp vào nút này.
 7. Bên cạnh Màu nền, nhấp vào trình chọn màu và chọn một màu nền cho nút. (Ngoài ra, chọn Độ dốc, và sau đó nhấp vào trình chọn màu thứ hai để chọn màu khác cho phạm vi độ dốc).
 8. Bên cạnh Phông chữ, nhấp vào mẫu màu để chọn một màu cho văn bản trên nút.
 9. Bên cạnh Hiệu ứng, chọn hiệu ứng bạn muốn sử dụng cho nút.
 10. Tùy chọn: Đi đến thẻ Nâng cao để thêm hoặc sửa các hiệu ứng khác cho nút của bạn, bao gồm Đường viền, Bóng, Góc tròn, Độ trong suốt và để sửa Kích cỡ nút.
 11. Nhấp vào Xuất bản.

Để Thêm hình dạng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. Từ thanh công cụ Thành phần, kéo và thả Biểu tượng Hình dạng vào trong trang.
 4. Nhấp vào hình dạng để chọn và sau đó nhấp vào Cài đặt.
 5. Bên cạnh Màu, nhấp vào trình chọn màu, và sau đó chọn màu mà bạn muốn sử dụng. (Ngoài ra, chọn Chuyển màu, và sau đó nhấp vào trình chọn màu thứ hai để chọn màu khác cho dải chuyển màu).
 6. Bên cạnh Hiệu ứng, chọn hiệu ứng bạn muốn sử dụng cho hình dạng.
 7. Tùy chọn: Đi đến thẻ Nâng cao để thêm hoặc sửa các hiệu ứng khác cho hình dạng của bạn, bao gồm Đường viền, Bóng, Góc tròn, Độ trong suốt và để sửa Kích cỡ hình dạng.
 8. Nhấp vào Xuất bản.

Để Thêm đường kẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. Kéo và thả Biểu tượng đường kẻ vào trang, sau đó chọn đường kẻ và nhấp vào Sửa.
 4. Bên cạnh Hướng, chọn một tùy chọn để hiển thị đường kẻ của bạn theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
 5. Bên cạnh Đường viền, chọn màu, kiểu và độ dày đường viền của bạn.
 6. Nhấp vào Xuất bản.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.