Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thêm PayPal vào tài khoản GoDaddy của tôi

Bạn có thể thanh toán khi mua sản phẩm GoDaddy bằng PayPal (miễn là có liên kết thẻ tín dụng).

Cảnh báo: Một số mã khuyến mãi không tương thích với PayPal và nếu bạn sử dụng các mã khuyến mãi đó, bạn sẽ không thể thêm PayPal vào tài khoản hay xử lí đơn hàng với PayPal.
  1. Trong giỏ hàng, khi bạn đã sẵn sàng thanh toán, hãy nhấp vào Tiến hành thanh toán.
  2. Chọn PayPal, chọn ô cho biết bạn đồng ý với các điều khoản mua, sau đó nhấp vào Đặt hàng.
  3. Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.
  4. Chọn phương thức thanh toán PayPal, rồi bấm vào Tiếp tục.
  5. Xem lại đơn hàng, rồi nhấp vào Đặt hàng.

Bước tiếp theo

  • Để tận hưởng tối đa lợi ích từ sản phẩm mới của chúng tôi, hãy xem các trang Bắt đầu

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.