Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm phần Cửa hàng trực tuyến

Thêm phần cửa hàng trực tuyến vào website để bán sản phẩm.

Lưu ý: Nếu không có biểu tượng giỏ hàng ở phía trên bên phải của trang thì bạn đang thiếu phần Cửa hàng trực tuyến. Nếu không có phần này, giỏ hàng sẽ không hoạt động trên trang của bạn.
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Chọn Chỉnh sửa website để mở trình dựng website của bạn.
  4. Truy cập vào trang và vị trí bạn muốn thêm phần Cửa hàng trực tuyến rồi thêm một phần.
  5. Tìm kiếm phần Cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn không thấy Cửa hàng trực tuyến thì có thể bạn đã thêm phần này vào một vị trí khác trong trang.
  6. Lưu ý: Trên mỗi trang chỉ được có duy nhất một phần Cửa hàng trực tuyến. Nếu trang của bạn đã có phần Cửa hàng trực tuyến, hãy đến phần đó và di chuyển phần đến trang và vị trí bạn muốn.
  7. Tùy chỉnh những chi tiết như bố cục và màu nhấn cho phần. Hãy sử dụng lối tắt trong cửa hàng để thêm sản phẩm cũng như cài đặt các tính năng giao hàng và thanh toán.
  8. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Bước có liên quan

  • Bạn cũng có thể xóa phần đó và thêm lại bất kỳ lúc nào. Thao tác xóa phần Cửa hàng trực tuyến sẽ KHÔNG xóa bất kỳ sản phẩm nào bạn đã thêm vào cửa hàng của mình. Bạn có thể quản lý tất cả thông tin đó từ Bảng điều khiển.

Xem thêm thông tin