Trợ giúp

Trình dựng Website Trợ giúp

Thêm phương thức thanh toán

You can set up Stripe, Square, and PayPal payments for your Online Store as part of the eCommerce plan. But all plans (except Personal) let you add a PayPal button for a donation or single item.

Bắt buộc: Với mỗi phương thức thanh toán, bạn sẽ cần đăng nhập vào một tài khoản hiện có hoặc tạo tài khoản mới.
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở bán sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở bán sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
 3. Trong Quản lý cửa hàng, nhấp vào Mở.
  Nhấp vào Mở bên cạnh mục Quản lý cửa hàng
 4. Ở thanh trên cùng, nhấp vào Cài đặt, rồi chọn Thanh toán cho cửa hàng.
  Nhấp vào Thanh toán cho cửa hàng bên dưới Cài đặt
 5. In the Payments window, click Connect next to the payment method you want to add, and follow the prompts to add that account or set it up. (You can add more than one payment method, but will need to do that one method at a time.)
  Click Connect next to payment method
 6. Làm theo lời nhắc trên từng website để thiết lập hoặc kích hoạt phương thức thanh toán đã chọn.

  Lưu ý: Sau khi kết nối một phương thức thanh toán, bạn có thể thay đổi cài đặt tài khoản bằng cách quay lại bảng này và nhấp vào Xem bảng điều khiển. Hoặc bỏ một tài khoản khỏi cửa hàng của bạn bằng cách nhấp vào Ngắt kết nối.
  Nhấp vào Xem bảng điều khiển hoặc Ngắt kết nối

 7. Để xem nút Apple Pay cho tài khoản Stripe của bạn, hãy đi đến cửa hàng đã đăng tải trên thiết bị có hỗ trợ Apple Pay và xem trang sản phẩm, bạn sẽ thấy giao diện trang hiển thị cho khách hàng.
  Nút Apple Pay khi thanh toán

  Lưu ý: Nút Apple Pay cũng xuất hiện trên trang thanh toán.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.