Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thêm phương thức thanh toán cho tài khoản GoDaddy

Dưới đây là cách thêm tài khoản séc hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ quà tặng hay thẻ trả trước cho tài khoản GoDaddy của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang Phương thức thanh toán. Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
  2. Chọn Thêm phương thức thanh toán.
    Thêm phương thức thanh toán
  3. Chọn Thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước, Tài khoản séc hoặc Thẻ quà tặng.
    Chọn cách thanh toán
  4. Nhập tất cả Thông tin thanh toán bắt buộc, rồi chọn Tiếp tục.
  5. Nhập tất cả Chi tiết thanh toán bắt buộc, điền mã captcha và chọn Tiếp tục.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.