Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thêm phương thức thanh toán cho tài khoản GoDaddy

Nếu bạn có một sản phẩm hay dịch vụ đã thanh toán phí, vui lòng thêm một tài khoản séc, tài khoản PayPal, hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước để sử dụng như các phương thức thanh toán trong tài khoản GoDaddy của bạn.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang Phương thức thanh toán. Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
 2. Chọn Thêm phương thức thanh toán .
 3. Để thay đổi thông tin thanh toán, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Thông tin thanh toán , cập nhật thông tin của bạn, sau đó chọn Lưu .
 4. Vui lòng chọn Thẻ, PayPal hay Kiểm tra. (Các tùy chọn thanh toán có thể khác biệt tùy theo vùng.)
  Chọn loại thanh toán
 5. Nhập tất cả chi tiết thanh toán được yêu cầu và chọn Lưu.

  Lưu ý: Khi thêm PayPal, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình. Phương thức thanh toán bạn chọn trong Ví PayPal sẽ được sử dụng cho các giao dịch mua và gia hạn của GoDaddy bằng cách sử dụng PayPal. Thay đổi phương pháp thanh toán ví PayPal từ trong tài khoản PayPal của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

 • Tìm ngày hết hạn và phương thức thanh toán cho tất cả sản phẩm hiện tại của bạn bên dưới Gia hạn & thanh toán. Vui lòng chọn một mặt hàng, sau đóThêm vào giỏ hàng để xem giá hiện tại.
 • Xóa phương thức thanh toán bạn không muốn sử dụng.